ตรวจสอบสถานะสินค้า

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ไพฑูรย์ ปิยะเกศิน PD246734811TH ไปรษณีย์ไทย Aug 19, 2020 082020000002
วณิชชา ช่วยประสมพงษ์ RP882123751TH ไปรษณีย์ไทย Jul 22, 2020 072020000002
สุชีรา วงศ์สุวรรณ TUR3000314616 Kerry-kerry Jun 04, 2020 062020000001
นางสุพิน อินวงศ์วาร EI896663779TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 23, 2020 042020000003
ปาริชาติ สิริประเสริฐศิลป์ EI857689814TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 16, 2020 042020000002
พัชรี ขุนศรี EI874223007TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 15, 2020 042020000001
ภารุจา พิมพ์งาม PD233447485TH -ไปรษณีย์ไทยพัสดุธรรมดา Mar 28, 2020 032020000007
พีรณา ริกุลสุรกาน EI795038952TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 27, 2020 032020000006
พิมอร PD233447105TH ไปรษณีย์ไทย Mar 23, 2020 032020000003
ไพฑูรย์ ปิยะเกศิน PD233447091TH ไปรษณีย์ไทย Mar 23, 2020 032020000005
พานิกา สังขโย PD23342769TH ไปรษณีย์ไทย Mar 03, 2020 032020000001
มะลิวัลย์ ผาตินาวิน PD233401608TH ไปรษณีย์ไทย Feb 17, 2020 022020000002
พานิกา สังขโย PD198891165TH ไปรษณีย์ไทย Jan 16, 2020 012020000001
สิรินทร ปิ่นเวหา RP690407595TH ไปรษณีย์ไทย Dec 24, 2019 122019000001
วรรณา เรืองปราชญ์ RP660802867TH ไปรษณีย์ไทย Nov 19, 2019 112019000005
วรรณา เรืองปราชญ์ RP660810404TH ไปรษณีย์ไทย Nov 18, 2019 112019000003
พานิกา สังขโย PD198866276TH ไปรษณีย์ไทย Nov 07, 2019 112019000001
นายชยวีร์ มณีศรี EI306422875TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 07, 2019 102019000001
พานิกา สังขโย PD198846890 ไปรษณีย์ไทย Sep 30, 2019 092019000003
อาจอง พงศ์ศรีประเสริฐ RP582687851TH ไปรษณีย์ไทย Sep 23, 2019 092019000002
พานิกา สังขโย EI167631338TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 27, 2019 082019000006
หนูแดง จำปีเจริญสุข EI158205093TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 26, 2019 082019000005
เสาวภา นทีวุฒิกุล PD183233621TH ไปรษณีย์ไทย Aug 07, 2019 082019000002
ชนก หงส์น้อย EI092601454TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 02, 2019 082019000001
นางเขม สมานฉันท์ PD198824761TH ไปรษณีย์ไทย Jul 22, 2019 072019000004
สุพัตรา ทองคำ EI053467126TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 22, 2019 072019000005
พานิกา สังขโย PD095486302TH ไปรษณีย์ไทย Jul 08, 2019 072019000003
วิลัย ภูผาทอง RC892040481TH ไปรษณีย์ไทย Jul 02, 2019 072019000001
ธีระพันธ์ สุรักษ์ RP454918888TH ไปรษณีย์ไทย Jul 01, 2019 062019000002
วีรดาอร พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์ ED912045162TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 21, 2019 062019000001
ศราวุธ เนตรทิพย์ ED817433461 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 28, 2019 052019000005
ธีรภัทร TUR3000104452 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 27, 2019 052019000004
ธนภัทร ED798376999TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 15, 2019 052019000003
สุกฤตา อาภาภัทร์ ED786658365TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 07, 2019 052019000002
สรณพ ขนอนเวช ED763605461TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 04, 2019 042019000002
สุพรรษา มีศรี EW411888676TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 02, 2019 042019000001
สมร​ ขวัญนาคม TUR3000050026 Kerry Mar 08, 2019 032019000001
Veeradaorn Puengphocharoenpun ED722993537TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 05, 2019 032019000002
สิริลักษณ์ อุ่นใจดี EW411763305TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 28, 2019 022019000002
ธีระนิตย์ ทัศนโกวิท PB516718420TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 12, 2019 022019000001
เสาวนีย์ หวังบุญ TUR3000016727 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 22, 2019 012019000005
ฮัมดี มามะ PB413962533TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 14, 2019 012019000004
กรรชงค์ กฤตประโยชน์ TUR3000010834 Kerry Jan 08, 2019 012019000002
สุวัฒนา วีระสมบัติ EW411972714TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 03, 2019 012019000001
ดลรวี มงคลมณี EU368223429TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 19, 2018 122018000003
ดลรวี มงคลมณี RB647116453TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 14, 2018 122018000002
จักรพงศ์ สุขสม ED628564935TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 04, 2018 122018000001
นางสาวอัญมณี คันธชุมภู EU368631547TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 30, 2018 102018000002
umput sangsamut EU369839509TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 02, 2018 092018000002
Test bee 000000000000000001 Kerry Nov 17, 2017 14:15 112017000001
ชื่อลูกค้า : ไพฑูรย์ ปิยะเกศิน
Tracking number : PD246734811TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000002
ชื่อลูกค้า : วณิชชา ช่วยประสมพงษ์
Tracking number : RP882123751TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : สุชีรา วงศ์สุวรรณ
Tracking number : TUR3000314616
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : นางสุพิน อินวงศ์วาร
Tracking number : EI896663779TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000003
ชื่อลูกค้า : ปาริชาติ สิริประเสริฐศิลป์
Tracking number : EI857689814TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : พัชรี ขุนศรี
Tracking number : EI874223007TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : ภารุจา พิมพ์งาม
Tracking number : PD233447485TH
ประเภทการส่งสินค้า : -ไปรษณีย์ไทยพัสดุธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000007
ชื่อลูกค้า : พีรณา ริกุลสุรกาน
Tracking number : EI795038952TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000006
ชื่อลูกค้า : พิมอร
Tracking number : PD233447105TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
ชื่อลูกค้า : ไพฑูรย์ ปิยะเกศิน
Tracking number : PD233447091TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000005
ชื่อลูกค้า : พานิกา สังขโย
Tracking number : PD23342769TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000001
ชื่อลูกค้า : มะลิวัลย์ ผาตินาวิน
Tracking number : PD233401608TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : พานิกา สังขโย
Tracking number : PD198891165TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : สิรินทร ปิ่นเวหา
Tracking number : RP690407595TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000001
ชื่อลูกค้า : วรรณา เรืองปราชญ์
Tracking number : RP660802867TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000005
ชื่อลูกค้า : วรรณา เรืองปราชญ์
Tracking number : RP660810404TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000003
ชื่อลูกค้า : พานิกา สังขโย
Tracking number : PD198866276TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000001
ชื่อลูกค้า : นายชยวีร์ มณีศรี
Tracking number : EI306422875TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000001
ชื่อลูกค้า : พานิกา สังขโย
Tracking number : PD198846890
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000003
ชื่อลูกค้า : อาจอง พงศ์ศรีประเสริฐ
Tracking number : RP582687851TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000002
ชื่อลูกค้า : พานิกา สังขโย
Tracking number : EI167631338TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000006
ชื่อลูกค้า : หนูแดง จำปีเจริญสุข
Tracking number : EI158205093TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000005
ชื่อลูกค้า : เสาวภา นทีวุฒิกุล
Tracking number : PD183233621TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000002
ชื่อลูกค้า : ชนก หงส์น้อย
Tracking number : EI092601454TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000001
ชื่อลูกค้า : นางเขม สมานฉันท์
Tracking number : PD198824761TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000004
ชื่อลูกค้า : สุพัตรา ทองคำ
Tracking number : EI053467126TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000005
ชื่อลูกค้า : พานิกา สังขโย
Tracking number : PD095486302TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000003
ชื่อลูกค้า : วิลัย ภูผาทอง
Tracking number : RC892040481TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000001
ชื่อลูกค้า : ธีระพันธ์ สุรักษ์
Tracking number : RP454918888TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000002
ชื่อลูกค้า : วีรดาอร พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์
Tracking number : ED912045162TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000001
ชื่อลูกค้า : ศราวุธ เนตรทิพย์
Tracking number : ED817433461
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000005
ชื่อลูกค้า : ธีรภัทร
Tracking number : TUR3000104452
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000004
ชื่อลูกค้า : ธนภัทร
Tracking number : ED798376999TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000003
ชื่อลูกค้า : สุกฤตา อาภาภัทร์
Tracking number : ED786658365TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000002
ชื่อลูกค้า : สรณพ ขนอนเวช
Tracking number : ED763605461TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000002
ชื่อลูกค้า : สุพรรษา มีศรี
Tracking number : EW411888676TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000001
ชื่อลูกค้า : สมร​ ขวัญนาคม
Tracking number : TUR3000050026
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000001
ชื่อลูกค้า : Veeradaorn Puengphocharoenpun
Tracking number : ED722993537TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000002
ชื่อลูกค้า : สิริลักษณ์ อุ่นใจดี
Tracking number : EW411763305TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000002
ชื่อลูกค้า : ธีระนิตย์ ทัศนโกวิท
Tracking number : PB516718420TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000001
ชื่อลูกค้า : เสาวนีย์ หวังบุญ
Tracking number : TUR3000016727
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000005
ชื่อลูกค้า : ฮัมดี มามะ
Tracking number : PB413962533TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000004
ชื่อลูกค้า : กรรชงค์ กฤตประโยชน์
Tracking number : TUR3000010834
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000002
ชื่อลูกค้า : สุวัฒนา วีระสมบัติ
Tracking number : EW411972714TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000001
ชื่อลูกค้า : ดลรวี มงคลมณี
Tracking number : EU368223429TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 19, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000003
ชื่อลูกค้า : ดลรวี มงคลมณี
Tracking number : RB647116453TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 14, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000002
ชื่อลูกค้า : จักรพงศ์ สุขสม
Tracking number : ED628564935TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000001
ชื่อลูกค้า : นางสาวอัญมณี คันธชุมภู
Tracking number : EU368631547TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000002
ชื่อลูกค้า : umput sangsamut
Tracking number : EU369839509TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000002
ชื่อลูกค้า : Test bee
Tracking number : 000000000000000001
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 17, 2017 14:15
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000001
Powered by MakeWebEasy.com